Aktualności

22 grudnia 2017 roku Starosta Bialski podpisał umowę o dofinansowanie projektu w ramach Osi Priorytetowej 13 Infrastruktura Społeczna, Działania 1...

Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych

Manie 24     21-560 Międzyrzec Podlaski