Aktualności

09 marca 2018 roku przekazano plac budowy wykonawcy zamówienia robót budowlanych. Zaczynamy prace budowlane....

07 marca 2018 roku została podpisana umowa z wykonawcą robót budowlanych....

22 grudnia 2017 roku Starosta Bialski podpisał umowę o dofinansowanie projektu w ramach Osi Priorytetowej 13 Infrastruktura Społeczna, Działania 1...

Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych

Manie 24     21-560 Międzyrzec Podlaski