Aktualności

12 .03. 2018 – 22.11. 2018 Rozpoczęcie prac remontowo – budowlanych obiektu byłej szkoły, budynku przeznaczonego na mieszkania chronione, budyn...

09 marca 2018 roku przekazano plac budowy wykonawcy zamówienia robót budowlanych. Zaczynamy prace budowlane....

07 marca 2018 roku została podpisana umowa z wykonawcą robót budowlanych....

22 grudnia 2017 roku Starosta Bialski podpisał umowę o dofinansowanie projektu w ramach Osi Priorytetowej 13 Infrastruktura Społeczna, Działania 1...

Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych

Manie 24     21-560 Międzyrzec Podlaski