POW Komarno

POW W KOMARNIE

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Komarnie:
Kolonia – Komarno 13
21-543 Konstantynów

Telefon 83 311 33 03

Dyrektor Piotr Malesa

Koordynator Pani Teresa Lewczuk

 

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Komarnie powstała 01.08.1997r. Do 31.12.2012r. funkcjonowała jako Dom Dziecka w Komarnie. Aktualnie  placówka socjalizacyjna z 14 miejscami. Od roku 1999 organem prowadzącym jest Powiat Bialski. Placówka dotychczas była jedyną placówką socjalizacyjną w powiecie bialskim, która zapewniała całodobową opiekę i wychowanie dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej, dla których nie znaleziono rodzinnej opieki zastępczej. Obejmowała opieką dzieci od urodzenia do pełnoletniości.

Placówka zaspakajając potrzeby wychowanków, kieruje się w szczególności, dobrem dziecka i przestrzeganiem jego praw, potrzebą wyrównywania deficytów rozwojowych, koniecznością wspierania rozwoju dziecka poprzez umożliwienie kształcenia.

Placówka umożliwia rozwój wychowanka jego zainteresowań i indywidualne oddziaływania wychowawcze. Uwzględnia potrzebę działań przygotowujących do samodzielnego życia wychowanków. Kieruje się poszanowaniem praw rodziców wynikających z przepisów prawa rodzinnego, w szczególności prawa do kontaktowania się z dzieckiem oraz potrzebą odpowiednich działań w celu utrzymywania więzi dziecka z rodziną i umożliwienia jego powrotu do rodziny.

Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych

Manie 24     21-560 Międzyrzec Podlaski