Cel projektu

CEL PROJEKTU:  Wzrost dostępności wysokiej jakości usług opiekuńczo – wychowawczych świadczonych na obszarze powiatu bialskiego. Projektowana inwestycja stanowi kompleksową odpowiedź na zdiagnozowane problemy dotyczące działalności Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Komarnie i stanowi kluczowy element deinstytucjonalizacji świadczonych przez nią usług. Zaplanowana interwencja w ramach projektu ma na celu likwidację placówki opiekuńczo-wychowawczej Komarnie dla 30 dzieci i utworzenie nowej w Maniach dla 14 dzieci. Zmniejszenie liczby miejsc w placówce  opiekuńczo – wychowawczej ma na celu przejście z form opieki instytucjonalnych do deinstytucjonalizacji świadczonych usług. Jednocześnie realizacja inwestycji zakłada wzrost dostępności wysokiej jakości usług na rzecz wsparcia procesu usamodzielnienia wychowanków opuszczających instytucjonalną lub rodzinną pieczę zastępczą poprzez utworzenie mieszkań chronionych przeznaczonych dla 6 wychowanków.

Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych

Manie 24     21-560 Międzyrzec Podlaski