Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Maniach (gm. Międzyrzec Podlaski) zamieszkało czternaścioro dzieci. 22 marca br. odbyło się uroczyste otwarcie i poświęcenie ośrodka, w którym wzięli udział przedstawiciele władz lokalnych, wykonawcy inwestycji oraz młodzi mieszkańcy.

Dawny budynek szkoły podstawowej w Maniach otrzymał nowe zadanie. Wyremontowano i zmodernizowano gmach, tak by stał się domem dla czternaściorga dzieci w wieku od 1 roku do 19 lat oraz ich opiekunów.
Nad bezpieczeństwem, zdrowiem i prawidłowym rozwojem dzieci mieszkających w Maniach od 1 marca czuwa siedmiu wychowawców. Nadrzędnym celem funkcjonowania placówki jest zapewnienie dzieciom warunków jak najbardziej domowych, tak by czuły się akceptowane, uczyły się prawidłowych postaw społecznych i nabierały umiejętności radzenia sobie w dalszym życiu. Wychowankowie uczęszczają zatem do Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy, dojeżdżając tam wraz z kolegami i koleżankami, mieszkańcami Mań, szkolnym autobusem. Działanie to sprzyja integracji, dzieci szybko zaprzyjaźniły się z mieszkańcami, wspólnie się odwiedzają.
Wychowankowie, mimo iż mieszkają w placówce niespełna miesiąc, już czują się w nim jak w prawdziwym domu. Z radością pomagały zaproszonym gościom w uroczystym otwarciu, przecinając symboliczną szarfę wspólnie z wojewodą lubelskim Robertem Gmitruczukiem, marszałkiem województwa lubelskiego Dariuszem Stefaniukiem, starostą bialskim Mariuszem Filipiukiem, wice starostą Januszem Skólimowskim,  wójtem gminy Międzyrzec Podlaski Krzysztofem Adamowiczem, dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Haliną Mincewicz, wykonawcą inwestycji Rafałem Kawęckim, przedstawicielem nadzoru Ivestcom Waldemarem Malesą, projektantem Marianną Dec Maleską i dyrektorem Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych Piotrem Malesą.

Zgromadzonych przed budynkiem gości, tuż po jego poświęceniu przez ks. proboszcza Sylwestra Gałacha, zaproszono do środka, gdzie zwiedzili poszczególne pomieszczenia. Do dyspozycji wychowanków oddano pokoje dwuosobowe z łazienką, salę telewizyjną, komputerową, kuchnię z jadalnią, pralnię i suszarnię. Wspólnym potrzebom służą pokój gościnny i kolorowa sala terapeutyczna, zapewniono również łazienkę dla osób niepełnosprawnych. Wychowankowie mogą korzystać z boiska, siłowni, placu zabaw, altany i sceny. Na placu przy placówce mieszczą się również dwa mieszkania chronione z sześcioma miejscami dla wychowanków pełnoletnich, którzy będą mogli uczyć się samodzielnego życia, ale jeszcze pod czujnym okiem wychowawców.

Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych

Manie 24     21-560 Międzyrzec Podlaski