Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu

22 grudnia 2017 roku Starosta Bialski podpisał umowę o dofinansowanie projektu w ramach Osi Priorytetowej 13 Infrastruktura Społeczna, Działania 13.2 Infrastruktura usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych

Manie 24     21-560 Międzyrzec Podlaski