Podpisanie umowy na roboty budowlane

07 marca 2018 roku została podpisana umowa z wykonawcą robót budowlanych.

Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych

Manie 24     21-560 Międzyrzec Podlaski