12 marca 2018 - 22.11.2018 - Prace remontowo – budowlane

Rozpoczęcie prac remontowo – budowlanych obiektu byłej szkoły, budynku przeznaczonego na mieszkania chronione, budynku gospodarczego i sceny. Budowa boiska wielofunkcyjnego, placu zabaw i mini siłowni oraz przydomowej oczyszczalni ścieków. Teren obiektu został zagospodarowany zielenią oraz utwardzony ciągami pieszo – jezdnymi.

W pełni wyposażono i umeblowano placówkę jak i mieszkanie chronione.

Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych

Manie 24     21-560 Międzyrzec Podlaski